San Luis Potosi, Mexico postal codes postal code for San Luis Potosi, Mexico San Luis Potosi San Luis Potosi, Mexico 22.55